top of page
אילת ארבל דהן עיצוב גרפי
אילת ארבל דהן עיצוב גרפי

פוסטרים הסברתיים הפונים לצוות הרפואי | Informational posters for the Patients

אילת ארבל דהן עיצוב גרפי

פוסטרים הסברתיים הפונים לצוות הרפואי | Informational posters for to the medical staff

אילת ארבל דהן עיצוב גרפי

מצגת | Presentation template

אילת ארבל דהן עיצוב גרפי

חוברת זכויות החולה ב-4 שפות | Patients' Rights booklet in 4 languages

אילת ארבל דהן עיצוב גרפי

חוברת זכויות החולה ב-4 שפות | Patients' Rights booklet in 4 languages

HAND HYGIENE = LIFE campaign

The BARUCH PADEH

Medical Center, Poryia

Logo

Branding

"היגיינת ידיים = חיים"
קמפיין להגברת המודעות לחיטוי ידיים הן על ידי כלל צוות המרכז הרפואי והן ע"י מטופלים ומבקרים במרכז הרפואי פוריה

יצירת שפה חזותית לקמפיין להגברת המודעות לחיטוי ידיים במרכז הרפואי פוריה.

הפרוייקט כלל עיצוב לוגו לקמפיין, כרזות מיוחדות המסבירות את שלבי תהליך חיטוי הידיים בעזרת איורים, מצגת וחוברות מידע ב-4 שפות.

 

Visual Identity for the "Hand Hygiene = Life" campaign - Logo, Informational posters, illustrations, Patients' Rights booklet in 4 languages.

 

​[ Designed during my work at UNI-Unique Creative Studio ]

 

 

bottom of page