top of page
אילת ארבל דהן eilat arbel dahan

גלויות שיווקיות | marketing postcards

אילת ארבל דהן eilat arbel dahan

ניירת | Stationary

אילת ארבל דהן eilat arbel dahan

עיצוב פוסטרים | posters

אילת ארבל דהן eilat arbel dahan

גלויות שיווקיות | marketing postcards

אילת ארבל דהן eilat arbel dahan

גלויות שיווקיות | marketing postcards

אילת ארבל דהן eilat arbel dahan

סיכות / מדבקות חלוקה לילדים בעת ביקור במתחם | Pins

אילת ארבל דהן eilat arbel dahan

ברושורים שיווקיים המיועדים לקהלי יעד שונים, קבוצות בוגרים וקבוצות ילדים | Brochures

Barvazim

bakfar

 

Logo

Branding

ברווזים בכפר
מרכז מבקרים

רענון הלוגו ויצירת מיתוג ושפה עיצובית חדשה למרכז המבקרים "ברווזים בכפר"

 

עבודת העיצוב נעשתה בשיתוף המעצבת נעמי כרמל ביטון.

 

Branding and full visual identity for the Visitors Center Barvazim bakfar.

 

 

 

 

bottom of page